I ETAP: wznowienie zapisów i przeprowadzanie egzaminów teoretycznych.

– na egzaminy będzie się można zapisywać tylko drogą telefoniczną lub przez internet,
– egzaminy teoretyczne będą odbywać się przez cały dzień, a na sali będzie mogło przebywać maksymalnie 5 osób zdających,
– wejście na teren WORDu (teoria i praktyka) będzie możliwe tylko jednym wyznaczonym wejściem (bez osób towarzyszących) nie wcześniej niż 15 minut przed egzaminem,
– kursant zgłasza się do Biura Obsługi Klienta i jest skierowany do poczekalni w celu weryfikacji tożsamości, zbadania temperatury i przygotowania do egzaminu,
– kursant obowiązkowo musi posiadać przy sobie maseczkę ochronną, natomiast rękawiczki otrzyma przy wejściu na salę komputerową lub może mieć własne,

II ETAP: wznowienie egzaminów praktycznych w pierwszej kolejności na kat. A i później kat. C, C+E, D, B+E.

– kat. A – kursant musi posiadać własny kask i rękawiczki, a łączność z nim podczas egzaminu będzie się odbywać za pomocą technologii intercom bądź połączenia telefonicznego,
– kat.C, C+E, D, B+E – obowiązkowo maseczka ochronna i rękawiczki,

III ETAP: wznowienie egzaminów praktycznych na kat. B.

– kursant musi mieć maseczkę ochronną (nie może to być inna forma zakrycia twarzy!) i rękawiczki,
– przed egzaminem samochód zostanie poddany pełnej dezynfekcji i wietrzeniu wnętrza,
– nie wiadomo czy będzie można podstawiać pojazd OSK na egzaminy (wkrótce otrzymamy odpowiedź),
– po zakończeniu egzaminu osoba zdająca niezwłocznie opuszcza teren ośrodka egzaminacyjnego.

Dyrektor WORDu poda datę pierwszego etapu rozpoczęcia pracy w momencie otrzymania odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego o braku przeciwwskazań.